Header First

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Sidebar Fourth

This is a debugging block

Sidebar Third

This is a debugging block

صفحه اخبار

محتوا

This is a debugging block

مکاتبه با شانزده اداره و ارگانهای دولتی ، بیمارستانها و پادگانهای شهرستان انجام شد. به گزارش رئیس خدمات مشترکین و درآمد منطقه طی نامه مدیریت بحران استان و همچنین به منظور جلوگیری از بروز... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1396/02/03

جلسه ای به منظور آموزش سامانه 1522 برگزار شد. به گزارش رئیس خدمات مشترکین و درآمد منطقه پس از نصب و راه اندازی نرم افزارهای فوق جلسه ای جهت آموزش و هماهنگی بیشتر با ارزیابان و اپراتورهای... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1396/02/03

رئیس بنیاد شهید شهرستان خمینی شهر درپیامی از مدیریت آبفا منطقه قدردانی نمودند. به پاس فعالیتهای صادقانه شما در جهت ترویج والای فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت و خدمت رسانی به قشر معزز شاهد و... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1396/01/27

در یازده ماهه نخست سال 95 تعداد 4060 عدد دریچه فاضلاب در منطقه خمینی شهر همسطح سازی شد. به گزارش ناظر حوادث منطقه به دلیل آسفالت نمودن برخی از معابر وناهموار بودن دریچه ها این اقدام صورت... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1396/01/27

به گزارش مسئول آزمایشگاه منطقه خمینی شهر در اسفند ماه 95 از سطح منطقه جمعا 786 مورد کلر سنجی،کدورت سنجی وPHمتری بعمل آمده است و همچنین طی این ماه جمعا از سطح منطقه... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1396/01/27

انبار منطقه جهت شمارش حسابرسان آماده شد. به گزارش مسئول انبار منطقه با فرا رسیدن پایان سال و نزدیکی زمان انبارگردانی سال 95 و لزوم تغییرات در چیدمان انبار با توجه به... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1396/01/27

جلسه ای با حضور پرسنل واحد خدمات فنی و مهندسی منطقه و دستگاه نظارت مشاور در خصوص راهبردها و تکالیف سال1396 در محل دفتر فنی و مهندسی تشکیل شد. همچنین صورت جلسه ای در نه بند تنظیم و مقرر... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1396/01/27

به گزارش مسئول GIS با رای زنی های انجام شده با رئیس اداره پست ودرخواست دسترسی به بانک اطلاعاتی کد پستی های شهروندان ، امکان ایجاد بانک اطلاعاتی کد های پستی... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1395/12/16

لوله گذاری آب به طول 2100 متر که 1600 متر لوله 110 پلی اتیلن و 500 متر لوله 90 پلی اتیلن در محله اسلام آباد شهر درچه اجراء شد. به گزارش رئیس بهره برداری ناحیه این پروژه با هدف آبرسانی به... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1395/12/16

در راستای نظام آراستگی پارکینگ منطقه خمینی شهر رنگ آمیزی و جایگاه وسیله نقلیه کارکنان به نسبت قسمت ها مشخص ونام گزاری شد. هزینه این باز سازی بالغ بر سی و پنج میلیون ریال می باشد.

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1395/12/16

به گزارش مسئول GIS در بخش شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهر برآورد هزینه ها انجام گرفته و جهت تعیین پیمانکار به مناقصه گذاشته شده است و همچنین پیگیری نقاط... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1395/12/16

به گزارش مسئول GIS با استفاده از نقشه های کد شبکه آب موجود در منطقه و همچنین نقشه GISپارسل بندی مشترکین منطقه خمینی شهر ، ایجاد نقشه... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1395/12/16

در ده ماهه نخست سال95 در آبفا ناحیه کوشک انجام شد. به گزارش رئیس آبفا ناحیه تعداد123 مورد حادثه آب مهار شده است. همچنین در این مدت تعداد 45 مورد اصلاح انشعاب آب و48 فقره تعویض کنتور و59... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1395/12/15

در ده ماهه نخست سال95 در آبفا ناحیه اصغرآباد انجام شد. به گزارش رئیس آبفا ناحیه تعداد347 مورد حادثه آب مهار شده است. همچنین در این مدت تعداد 68 مورد اصلاح انشعاب آب و89 فقره تعویض کنتور... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1395/12/15

تعداد 3850 فقره انشعاب در آبفا اصغرآباد به روز رسانی شد واطلاعات به صورت GIS Ready در سیستم ثبت گردید. به گزارش رئیس آبفا ناحیه این پیمایش به منظور صرفه جوئی در... مطالعه بیشتر

حوزه: خميني شهر
تاریخ درج خبر 1395/12/15

صفحات