Header First

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Sidebar Fourth

This is a debugging block

Sidebar Third

This is a debugging block

صفحه اخبار

محتوا

This is a debugging block

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر اتاق تاسیسات واقع در ایستگاه پمپاژ شماره 2 چشمه لنگان پس از 30 سال مورد بازسازی  مرمت قرار گرفت.مدیر منطقه هدف از اجرای عملیات فوق را بازسازی... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1396/03/31

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر پس از بررسی های به عمل آمده و کاهش دبی آب پمپاژ ایستگاه شماره 2 چشمه لنگان روئیت گردید که یکی از پمپ های ایستگاه دچار نقص فنی گردید و فرآیند... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1396/03/31

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر مدیر آبفا با شهردار فریدونشهر دیدار نمود.هدف از برگزاری جلسه اخذ مجوز حفاری جهت توسعه لوله گذاری مجموعه 402 واحدی جنب کوی فرهنگیان بود.با عنایت... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1396/03/31

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر جلسه ای در دفتر مدیر منطقه با حضور کلیه پرسنل جهت همکاری در برگزاری باشکوه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا برگزار گردید.مدیر منطقه... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1396/03/31

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر بنا به درخواست مدیر انبار آبفا استان مبنی بر بازگشت لوازم راکد موجود در مناطق خودگردان ،پس ازبررسی های به عمل آمده و مشخص نمودن لوزم راکد موجود... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1396/03/31

به گزارش روابط عمومی آبفا منمطقه فریدونشهر یک فقره انشعاب غیرمجاز در شهر برف انبار کشف و جمع آوری گردید.این در حالی است که اکیپ نشت یابی در حال پیمایش انشعابات مشترکین جهت کشف نشت... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1396/03/31

 به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر با توجه به افزایش ناگهانی دمای هوای فریدونشهر و ذوب شدید برف های موجود کدورت آب چشمه لنگان افزایش یافت.مدیر آبفا منطقه عنوان نمود با افزایش... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1396/03/31

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر در پی بازدید های دوره ای از شبکه توزیع و انشعابات باغ های شهر فریدونشهر یک فقره انشعابات غیر مجاز شناسایی گردید.به گفته مامورین آبفا پس از... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1396/03/16

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر با توجه به مراجعات مکرر مالکین مجموعه 201 پلاک شرق فریدونشهر آبفای منطقه عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه توزیع در محل مذکور را آغاز نمود.به گفته... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1396/03/16

 به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر عملیات نصب بلوئر فیلترهای شنی در ایستگاه شماره دو چشمه لنگان آغاز شد.گفتنی است جهت نصب بلوئر مذکور ، اتاق تاسیسات موجود در ایستگاه مورد بازسازی... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1396/03/16

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر شکستگی و هدر رفت آب خط انتقال محله سنگباران شناسایی و رفع گردید.مدیر آبفا منطقه عنوان نمود پس از دریافت خبر افت فشار در محله سنگباران شهر برف... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1396/03/16

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر دبی آب چشمه لنگان بصورت ناگهانی افزایش یافت.مدیر آبفا منطقه افزایش دمای ناگهانی و وزش بادهای گرم را از دلایل افزایش دبی چشمه لنگان دانست.مقدسی... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1396/03/16

 به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر شماره ردیف واحد های مسکن مهر فریدونشهر به وسیله پلاک های آلومینیومی درب  منازل نصب گردید.به گفته مسئولین آبفا با توجه به تعداد واحد های مذکور... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1396/03/16

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر شبکه بهداشت و درمان استان اصفهان با اعطای تقدیرنامه از زحمات آبفا تشکر و قدر دانی نمود.مدیر آبفا منطقه عنوان نمود با توجه به اینکه در سال زراعی... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1396/03/16

 به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر دومین دوره اتاق فکر گروه سه امورمشترکین در آبفا منطقه فریدونشهر با رویکرد موضوعات ذیل برگزار گردید:
راهکارهای افزایش فروش انشعابات فاضلاب... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1396/03/16

صفحات