Header First

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Sidebar Fourth

This is a debugging block

Sidebar Third

This is a debugging block

صفحه اخبار

محتوا

This is a debugging block

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر با توجه به اصلاح شبکه خیابان شریعتی فریدونشهر ب و همچنین اصلاح انشعابات موجود از اصلاح شبکه توزیع محل و باوجود تردد سنگین وسایل نقلیه در خیابان... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1395/06/07

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر به دنبال اصلاح شبکه توزیع آب خیابان شریعتی تمام انشعابات اصلاح گردید که این امر تاثیر بسزایی در کاهش هدر رفت آب و ارتقای کیفی آب مصرفی مشترکین... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1395/06/07

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر عملیات اصلاح شبکه توزیع آب خیابان شریعتی فریدونشهر که به طول 1200 متر و با لوله پلی اتیلن به قطر 110 با هزینه ای بالغ بر 1600000000 ريال به... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1395/06/07

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر جلسه دوم دوره آموزشی نظام پیشنهادها در منطقه برگزار گردید که پرسنل آبفای شهری و روستایی مناطق فریدن ، چادگان ، بویین ومیاندشت و فریدونشهر نیز در... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1395/06/07

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر معاونت بهره برداری آبفا استان با حضور در منطقه و بازدید ازپروژهای در دست اجرا منطقه فریدونشهر که عبارت است از ساخت فیلتر های شنی ،اجرای خط... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1395/06/07

 

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر توزیع تراکت های اطلاع رسانی معاونت خدمات مشترکین و در آمد شرکت آب فاضلاب استان اصفهان در منطقه فریدونشهر آغاز شد... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1395/04/29

 

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر حادثه لوله 150 خیابان مدنی فریدونشهر بر طرف گردید این حادثه بر اثر عبور وسایل نقلیه سنگین و تردد بیش از حد وسایل نقلیه رخ... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1395/04/29

 

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر عملیات اصلاح شبکه توزیع آب کوچه زیبا منتهی به خیابان کوهسار به اتمام رسید این عملیات با هدف پیشگیری از هدر رفت آب کوچه زیبا... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1395/04/29

 

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر فرماندار شهرستان فریدونشهر از پروژه های در حال اجرا آبفا منطقه بازدید به عمل آوردند.در این بازدید که از شهر برف انبار و پروژه... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1395/04/29

 

 به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر الکترو پمپ شناور شماره سه ایستگاه شماره دو چشمه لنگان تعویض گردید.این در حالی بود که سطح مخازن آبفا در حد ماکزیمم بوده که خوشبختانه... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1395/04/29

 

 به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر اصلاح شبکه آب خیابان شریعتی فریدونشهر آغاز شد، این در حالیست که خیابان شریعتی یکی از محل های پر ترافیک شهر می باشد .شایان... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1395/04/29

 

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر مردم فریدونشهر همه با هم یک بار دیگر با حضور خود در راهپیمایی  روز قدس خواستار نابودی  رژیم غاصب صهیونیستی شدند که در این... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1395/04/29

 

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر الکترو پمپ چاه شماره یک خمسلو تعویض گردید.با توجه به افزایش تعداد مشترکین شهر برف انبار و همچنین فرا رسیدن فصل گرما و افزایش... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1395/04/29


به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر با توجه به کارکرد 2000 ساعته دستگاه آب شیرین کن برف انبار و کاهش راندمان دستگاه ،آبفا منطقه اقدام به CIP نمودن... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1395/03/13

 

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر هدف از نصب فلومتر ها در ایستگاه شماره 2 چشمه لنگان مدیریت تولید و مصرف بوده که با نصب فلومتر در ایستگاه شماره 2 و بررسی به... مطالعه بیشتر

حوزه: فريدونشهر
تاریخ درج خبر 1395/03/13

صفحات