Header First

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Sidebar Fourth

This is a debugging block

Sidebar Third

This is a debugging block

صفحه اخبار

محتوا

This is a debugging block

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب در زرین شهر پیاده روی خیابان ولی عصر، بطول110متربه پایان رسید . دراین طرح از لوله های پلی اتیلن... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/10/13

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب در زرین شهر در بن بستهای لاله وباغبان2 ، بطول124متربه پایان رسید . دراین طرح از لوله های پلی اتیلن... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/10/13

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر ورنامخواست خیابان شریعتی بن بست های پدیده وشریعت، بطول170متربه پایان رسید . دراین طرح از... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/10/13

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر ورنامخواست خیابان شریعتی بن بست هنر والهه ناز ، بطول125متربه پایان رسید . دراین طرح از لوله... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/10/13

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر ورنامخواست خیابان شریعتی کوچه های شهید ابراهیمی ،رودکی وگلبهار، بطول100متربه پایان رسید . ... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/10/13

با توجه به بحران اب وتاکید بر شناسایی محله های که در مواقع حادثه احتیاج به قطع اب دارند, ,وبرای صرفه جویی در وقت ومرتفع کردن هرچه سریعتر... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

با توجه به بحران اب وتاکید بر شناسایی محله های که در مواقع حادثه احتیاج به قطع اب دارند بهره برداری ابفا منطقه لنجان اقدام به نصب والو 100در شهر باغبادران خیابان پوریای ولی نمود .

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

یک دستگاه شیر اتش نشانی در زرین شهر فلکه مهر اباد نصب گردیدگفتنی است درراستای اجرای مدیریت بحران وتامین اب خودروهای امدادی اتش نشانی در زمان بروز حوادث اقدام به این امر نمود  . ابفای... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

یک دستگاه شیر اتش نشانی در زرین شهر محله قلعه قاسم نصب گردیدگفتنی است درراستای اجرای مدیریت بحران وتامین اب خودروهای امدادی اتش نشانی در زمان بروز حوادث اقدام به این امر نمود  . ابفای... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

واحد بهره برداری منطقه با توجه به گزارش واحد کنتور خوان یک رشته انشعاب در محله قلعه قاسم زرین شهررا بررسی و متوجه سه راه قبل از کنتور شده، انشعاب قطع و جمع آوری و به اداره عودت داده شد... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

در پي درخواست اهالی وساکنان محله اردال شهر باغبادران مبنی بر نیاز مبرم به اب اشامیدنی و نصب انشعابات در این محله ،واحدفنی مهندسی ابفا منطقه لنجان اقدام به  شبکه گذاری اب بطول  170متر با... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

در پي درخواست شهرداری زرین شهرمبني بر نصب انشعاب اب جایگاه سوخت رسانی گاز CNG واحدفنی مهندسی ابفا منطقه لنجان اقدام به  شبکه گذاری اب بطول  250متر با قطر 110 پلی... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

با توجه به بحران اب وتاکید بر شناسایی والوهای خراب وتعویض انها بهره برداری منطقه لنجان اقدام به تعویض والو 100در شهر باغبادران  کرد گفتنی است خرابی این والو باعث قطعی آب نیمی از اهالی در... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

در پي درخواست و ابراز نارضايتي  بخشي از مشتركان  خيابان شهيدنجاریان زرین شهرمبني برافت  فشار و تاييد موضوع  ازطرف واحد  بهره برداريمنطقه  اصلاح شبكه قسمتي  از مسير لوله خيابان مذكور كه... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر ورنامخواست خیابان شریعتی، کوچه نظامی بطول100متربه پایان رسید . دراین طرح از لوله های پلی... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

صفحات