Header First

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Sidebar Fourth

This is a debugging block

Sidebar Third

This is a debugging block

صفحه اخبار

محتوا

This is a debugging block

تاپایان تیر ماه سال 96  واحد نصب انشعاب آب و فاضلاب منطقه لنجان اقدام به نصب تعداد 381مورد انشعاب آب جدید ، در اقطار 2/1، 4/3و نمود و همچنین  نصب تعداد 523مورد انشعاب فاضلاب ، در اقطار... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/05/25

با توجه به مشكل كمبود فشار آب همچنین عمق زیاد شبکه وتعدد حوادث در خیابان تختی شهر ورنامخواست اصلاح و بازسازي انشعابات آب در این مجدوده عملیلاتی شد.در این عملیات 165متر لوله با قطر 90 از... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/05/25

با توجه به مشكل كمبود فشار آب همچنین ضعیف بودن شبکه آب در خیابان شهید کرباسیان  کوچه پرورش  شهر ورنامخواست اصلاح و بازسازي انشعابات آب در این مجدوده عملیلاتی شد.در این عملیات 40متر لوله... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/05/25

جلسه توديع و معارفه رئيس دفتر حراست و امور محرمانه آبفاي منطقه لنجان با حضور رئيس حراست آبفا استان و همچنين مدير و پرسنل آبفا در محل سالن كنفرانس آبفا زرين شهر برگزار گرديد در اين قرآن... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/04/26

مدیر وتعدادی از کارکنان  آبفا لنجان با هماهنگی بنیاد شهید شهرستان از خانواده شهدا هشت سال دفاع مقدس شهید سلیمیان وشهیدعسگری بازدید کردند . در این دیدار مدیر آبفا لنجان به خانواده شهداء... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/04/18

با شروع هفته صرفه جویی آب از یکم تا هفتم تیرماه آبفا لنجان با هماهنگی با شهرداری های شهرهای منطقه لنجان شهرستان اقدام به نصب بنر های طراحی شده توسط ستاد در میادین پرتردد ، همچنین درمصلی... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/04/18

با همت واحد انشعابات غیر مجاز بهره برداری منطقه انشعاب غیر مجاز شبکه توزیع آب به قطر 4/3 اینچ واقع در خیابان امام شمالی کوچه ناهید کشف و جمع آوری گردید. پس از سیر مراحل قانونی ، پرداخت... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/22

با همت واحد انشعابات غیر مجاز بهره برداری منطقه انشعاب غیر مجاز آب به قطر 4/3 اینچ واقع در خیابان سجاد زرین شهرکشف و جمع آوری گردید. گفتنی است پس از سیر مراحل قانونی ، پرداخت جریمه و... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/22

با همت واحد انشعابات غیر مجاز بهره برداری منطقه انشعاب 5فقره انشعاب فاضلاب غیر مجاز با اقطارمختلف در زرین شهرکشف گردید. گفتنی است پس از سیر مراحل قانونی ، پرداخت جریمه و حقوق انشعابات... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/22

با توجه به دستورالعمل معاونت بهره برداری شركت مبني بر شستشوی ساليانه شبكه فاضلاب آبفا منطقه لنجان شروع به عمليات شستشوي شبكه فاضلاب در مسيرهاي داراي شبكه فاضلاب نموده است قابل ذكر است در... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/22

سمپاشی منهول های شبکه فاضلاب چمگردان با هدف نابود سازی حشرات موزی انجام گردید . در این  عملیات 1680منهول فاضلاب سمپاشی شد. شایان ذکر است طرح سمپاشی مهنول های فاضلاب سالانه دو بار  در سطح... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/22

سمپاشی منهول های شبکه فاضلاب زرین شهر با هدف نابود سازی حشرات موزی انجام گردید . در این  عملیات 4190منهول فاضلاب سمپاشی شد. شایان ذکر است طرح سمپاشی مهنول های فاضلاب سالانه دو بار  در... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/22

سمپاشی منهول های شبکه فاضلاب باغبادران با هدف نابود سازی حشرات موزی انجام گردید . در این  عملیات 847منهول فاضلاب سمپاشی شد. شایان ذکر است طرح سمپاشی مهنول های فاضلاب سالانه دو بار  در... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/22

دراردیبهشت ماه سال 96  واحد مشترکین ودرامد ابفا منطقه لنجان اقدام به واگذاری تعداد 82مورد انشعاب آب جدید ، در اقطار 2/1، 4/3و نمود و همچنین  نصب تعداد 239مورد انشعاب فاضلاب ، در اقطار... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/20

دراردیبهشت ماه سال 96  واحد نصب انشعاب آب و فاضلاب منطقه لنجان اقدام به نصب تعداد 121 مورد انشعاب آب جدید ، در اقطار 2/1، 4/3و نمود و همچنین  نصب تعداد 181مورد انشعاب فاضلاب ، در اقطار... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/20

صفحات