Header First

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Sidebar Fourth

This is a debugging block

Sidebar Third

This is a debugging block

صفحه اخبار

محتوا

This is a debugging block

 باحضورو همکاری کارشناسان بهره برداری منطقه از پنج دستگاه الکتروپمپ شناور چاه های زرین شهر وسده لنجان بازدید ودبی سنجی جهت مقایسه پمپ های جدید نصب شده وپمپ های قدیمی موجود صورت گرفت.

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

بنا به ضرورت نصب انشعابات فاضلاب در شهر های سده لنجان ،ورنامخواست جلسه مدیر وروسای قسمتهای ابفا منطقه در دفتر کار مهندس بیکیان تشکیل شد . در این جلسه بیکیان به روسای قسمتها مبنی بر... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

جلسه کار گروه کمیته هدر رفت آب با حضور مدیر منطقه ، روسای قسمتهای امور مشترکین ، بهره برداری ، فنی اجرائی وروابط عمومی به منظور بررسی راههای کاهش هدررفت در شهرهای منطقه  تشکیل و مورد... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

بعلت فرسودگی واز مدار خارج شدن والو های دوقلوی خیابان شریعتی وبهشت این والو ها تعویض گردیدند. در این عملیات که توسط بخش خصوصی وبا نظارت واحد بهره برداری ابفا زرین شهر صورت گرفت دوعدد... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

با توجه به بحران اب وتاکید بر شناسایی والوهای خراب وتعویض انها بهره برداری منطقه لنجان اقدام به تعویض والو 100خیابان سجاد  کوچه ثاراله  کرد گفتنی است خرابی این والو باعث قطعی آب نیمی از... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

با توجه به اجرای شبکه های فاضلاب و امکان قطع ووصل اب در محدوده های مختلف در مواقع ضروری ابفا لنجان اقدام به تعویض والو در خیابان سلمان فارسی زرین شهر کرد در این عملیات یک والو به قطر 100... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

عملیات سمپاشی منهول های فاضلاب شهر چمگردان آغازشد.. این عملیات با هدف امحای سوسک و حشرات موزی و افزایش بهداشت عمومی شهروندان انجام شد.گفتنی است در شهر چمگردان 1710منهول فاضلاب وجود دارد... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

از ابتداي سال جاري كنترل دریجه های اب وفاضلاب ووالوها در شهرورنامخواست خیابان ولی عصر انجام گردید   با توجه به آسفالت معابراصلی وفرعی ونصب انشعابات اب وفاضلاب همچنین اخطار شهرداری مبنی... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

مدیر ابفا منطقه لنجان از انبار مرکزی شهرستان دیدن وبازدید کرد.در این بازدید میدانی بیکیان مدیر ابفا منطقه دستورات لازم در رابطه با ارسال لوازم اسقاط به اصفهان را صادر وخواستار چیدمان... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

با توجه به خرابی والو ورودی مخزن ذخیره اب شهر چمگردان عملیات تعویض ومرمت شیر خانه ان به پایان رسید به گفته ریئس ابفا چمگردان در این عملیات 4 ساعته دو عدد والو150وو250تعویض گردید وحدود 4... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

 با همت واحددر امد ومشترکین آبفا منطقه لنجان درفروردین ماه سال 96 تعداد 4839 اخطاريه قطع آب به همراه قبوض آب بهاء توسط امور مشتركين آبفا منطقه لنجان برای مشتركين بدهكار ارسال شد. اين... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

در فروردین ماه سال 96  واحد نصب انشعاب آب و فاضلاب منطقه لنجان اقدام به نصب تعداد 62مورد انشعاب آب جدید ، در اقطار 2/1، 4/3و نمود و همچنین  نصب تعداد 33مورد انشعاب فاضلاب ، در اقطار 110،... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

تاپایان سال 95  واحد در امد ومشترکین ابفا منطقه لنجان اقدام به واکذاری تعداد 1061فقره انشعاب آب جدید ، در اقطار 2/1، 4/3و32 همچنین  تعداد 1301فقره انشعاب فاضلاب ، در اقطار 110،125، 160... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/02/09

دراسفند ماه سال 95  واحد در امد ومشترکین ابفا منطقه لنجان اقدام به واکذاری تعداد 215 فقره انشعاب آب جدید ، در اقطار 2/1، 4/3و همچنین  تعداد 201فقره انشعاب فاضلاب ، در اقطار 110،125، 160... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/02/09

مهندس بیکیان مدیر ابفا منطقه لنجان در خصوص شبکه گذاری فاضلاب در سطح شهرستان گفت :در سال گذشته در سطح شهرستان 4500متر شبکه گذاری در سطح منطقه انجام داده ایم وامیدواریم با بهره برداری از... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/02/09

صفحات