Header First

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Sidebar Fourth

This is a debugging block

Sidebar Third

This is a debugging block

صفحه اخبار

محتوا

This is a debugging block

با همت واحد کنتور نویسی امور مشترکین منطقه درافروردین  ماه سال جاری اقدام به قرائت 26282فقره کنتور آب نمود و پس از انجام محاسبات قبوض آب بها آنها نیز توزیع گردید. گفتنی است منطقه لنجان... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

درفروردین ماه سال 96 تعداد 1050 مورد عملیات تست کنترل کیفی آب شرب توسط کارشناس بهره برداری آبفا منطقه لنجان انجام شد. انجام این عملیات اندازه گیری آب شرب به صورت کلرباقی مانده ، کدورت ،... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

رییس آموزش وپرورش  همراه با معاونین خود دردفتر مدیر  ابفا منطقه لنجان با ایشان دیدار وگفتگو کردند. در این دیدار ابتدا بیکیان مدیر ابفا منطقه ضمن خیر مقدم به  حضور رییس و معاونین آموزش... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

مدیر ابفا منطقه لنجان با امام جمعه جدید شهر ورنامخواست دیدار وگفتگو کردند.در این دیار مهندس بیکیان مدیر ابفا منطقه لنجان ضمن خیر مقدم به امام حمعه جدید گزارشی از عملکرد ابفا منطقه را در... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

مدیرابفا منطقه لنجان با امام جمعه شهر زاینده رود دیدار وگفتگو کردند.در این دیار مهندس بیکیان مدیر ابفا منطقه گزارشی از عملکرد ابفا منطقه را در رابطه با ابرسانی از تصفیه خانه باباشیخعلی... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

 باحضورو همکاری کارشناسان بهره برداری منطقه از پنج دستگاه الکتروپمپ شناور چاه های زرین شهر وسده لنجان بازدید ودبی سنجی جهت مقایسه پمپ های جدید نصب شده وپمپ های قدیمی موجود صورت گرفت.

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

بنا به ضرورت نصب انشعابات فاضلاب در شهر های سده لنجان ،ورنامخواست جلسه مدیر وروسای قسمتهای ابفا منطقه در دفتر کار مهندس بیکیان تشکیل شد . در این جلسه بیکیان به روسای قسمتها مبنی بر... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

جلسه کار گروه کمیته هدر رفت آب با حضور مدیر منطقه ، روسای قسمتهای امور مشترکین ، بهره برداری ، فنی اجرائی وروابط عمومی به منظور بررسی راههای کاهش هدررفت در شهرهای منطقه  تشکیل و مورد... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

بعلت فرسودگی واز مدار خارج شدن والو های دوقلوی خیابان شریعتی وبهشت این والو ها تعویض گردیدند. در این عملیات که توسط بخش خصوصی وبا نظارت واحد بهره برداری ابفا زرین شهر صورت گرفت دوعدد... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

با توجه به بحران اب وتاکید بر شناسایی والوهای خراب وتعویض انها بهره برداری منطقه لنجان اقدام به تعویض والو 100خیابان سجاد  کوچه ثاراله  کرد گفتنی است خرابی این والو باعث قطعی آب نیمی از... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

با توجه به اجرای شبکه های فاضلاب و امکان قطع ووصل اب در محدوده های مختلف در مواقع ضروری ابفا لنجان اقدام به تعویض والو در خیابان سلمان فارسی زرین شهر کرد در این عملیات یک والو به قطر 100... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

عملیات سمپاشی منهول های فاضلاب شهر چمگردان آغازشد.. این عملیات با هدف امحای سوسک و حشرات موزی و افزایش بهداشت عمومی شهروندان انجام شد.گفتنی است در شهر چمگردان 1710منهول فاضلاب وجود دارد... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

از ابتداي سال جاري كنترل دریجه های اب وفاضلاب ووالوها در شهرورنامخواست خیابان ولی عصر انجام گردید   با توجه به آسفالت معابراصلی وفرعی ونصب انشعابات اب وفاضلاب همچنین اخطار شهرداری مبنی... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

مدیر ابفا منطقه لنجان از انبار مرکزی شهرستان دیدن وبازدید کرد.در این بازدید میدانی بیکیان مدیر ابفا منطقه دستورات لازم در رابطه با ارسال لوازم اسقاط به اصفهان را صادر وخواستار چیدمان... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

با توجه به خرابی والو ورودی مخزن ذخیره اب شهر چمگردان عملیات تعویض ومرمت شیر خانه ان به پایان رسید به گفته ریئس ابفا چمگردان در این عملیات 4 ساعته دو عدد والو150وو250تعویض گردید وحدود 4... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/03/02

صفحات