Header First

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Sidebar Fourth

This is a debugging block

Sidebar Third

This is a debugging block

بازدید مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ازمنطقه فریدونشهر

محتوا

This is a debugging block

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر مدیرعامل آبفا استان بهمراه معاونت مهندسی و توسعه استان از امور آب و فاضلاب منطقه بازدید بعمل آورد.دراین بازدید فرماندار شهرستان نیز حضور داشتند مدیر آبفا فریدونشهر با تشریح پروژه های اجرا شده و دردست اقدام گزارش مبسوطی ارائه نمودند و یکی از تأثیرات مهم اصلاح شبکه توزیع آب کاهش هدر رفت از 30% به 15% را در بر داشته.گفتنی است آقای مهندس امینی از عملکرد منطقه خصوصاً در بخش تله متری و خدمات غیر حضوری و پروژه های اجرا شد را مطلوب و از زحمات و مساعدت های فرماندار شهرستان نیز تشکر و قدردانی نمودند.وی همچنین با اشاره به اهمیت اجرای تله متری و تکمیل سامانه کنترل از راه دور را از ضروریات دانست.لازم به ذکرمی باشد مدیرعامل آبفا استان به اتفاق معاونت محترم مهندسی و توسعه با حضور در ایستگاه پمپاژ چشمه لنگان از نزدیک با پرسنل منطقه دیدار و گفتگو کردند.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر