Header First

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Sidebar Fourth

This is a debugging block

Sidebar Third

This is a debugging block

برگزاری جلسه آموزش اطفاء حریق در آبفا منطقه فریدونشهر

محتوا

This is a debugging block

 به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه فریدونشهر جلسه آموزش اطفاء حریق با حضور مدیر و پرسنل آبفا منطقه برگزار شد مدیر آبفای منطقه هدف از برگزاری جلسه را بالا بردن سطح آمادگی پرسنل در مواجهه با آتش سوزی های احتمالی دانست.گفتنی است در این جلسه پرسنل با انواع حریق از نظر نوع مواد اشتعال و روش مناسب اطفاء آن آشنا شده و بصورت عملی اقدام به اطفاء حریق نمودند.شایان ذکر است با توجه به وجود تابلوهای برق در ایستگاه های پمپاژ اطفاء حریق با گاز CO2به صورت ویژه آموزش داده شد.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر