Header First

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Sidebar Fourth

This is a debugging block

Sidebar Third

This is a debugging block

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان : با تغییر رویه در مصرف آب می توان از تبعات بحران بی آبی کاست

محتوا

This is a debugging block

در نشست تخصصی راهکارهای افزایش مشارکت زنان در توسعه روستا که باحضور احمد رضوانی معاون استاندار و فرماندار اصفهان و مدیرکل امور بانوان استانداری برگزارشد مهندس هاشم امینی مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به نقش مؤثر بانوان در مدیریت مصرف آب پرداخت و اعلام کرد: بدون شک بانوان با توجه به نقشی که در محیط خانه دارند می توانند به خوبی مصرف آب را مدیریت کنند که این مهم بسیار مؤثر در مدیریت مصرف است و از مصرف بی رویه آب جلوگیری می شود.
وی به ظرفیت خانه فرهنگ آب اشاره کرد و تصریح نمود: شرکت آبفا استان اصفهان با تأسیس خانه فرهنگ آب در صدد ترویج مصرف صحیح آب میان اقشار مختلف جامعه به ویژه دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است و بنابراین می طلبد دفتر امور بانوان وخانواده استانداری از ظرفیت خانه فرهنگ آب که مجهز به لوازم کاهنده مصرف به همراه مربیان و کارشناسان مجرب به آموزش مصرف صحیح آب به کودکان و نوجوانان، والدین و معلمان هستند استفاده کنند تا در نهایت به هدف غایی که همان فرهنگ سازی مصرف صحیح آب در جامعه هست دست یابیم.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اظهار داشت: براساس پیش بینی ها از سوی دانشمندان و کارشناسان تا سال 2050 بیش از 30 میلیون نفر از ساکنان فلات مرکزی به دلیل وقوع خشکسالی و تشدید بحران کم آبی ناچار به مهاجرت می شوند این درحالیست که می توان با مدیریت صحیح منابع آبی تبعات بحران کم آبی را به حداقل رساند و این امر با تغییر رویه در مصرف آب بدست می آید.
وی آب را عامل مهم توسعه و آبادانی برشمرد و بیان کرد: هرجا که آب باشد آبادانی و توسعه را بدنبال دارد پس باید مدیریت منابع آب در تمام بخش ها از جمله شرب، کشاورزی، صنعت و خدمات به خوبی اعمال شود تا شاهد توسعه و آبادانی روستاها و از همه مهمتر شاهد اشتغال ناشی از توسعه باشیم.
مهندس امینی با بیان اینکه آبفا اصفهان در تمام فصول سال از ظرفیت صدا وسیمای اصفهان و بصورت فصلی از شبکه 2 سراسری به منظور فرهنگ سازی مصرف صحیح آب میان تمام اقشار جامعه استفاده نموده است گفت: شرکت آبفا استان اصفهان درچند سال اخیر به منظور ترغیب و تشویق تمام مردم به مصرف صحیح آب اقدام به تولید برنامه جاری حیات و پخش آن از مرکز صدای اصفهان نموده است به طوریکه این برنامه 4 سال متوالی 3 مرتبه در هفته پخش می شود که با نظرسنجی های صورت گرفته بسیار مؤثر در مصرف صحیح آب میان مردم بوده است.
مضافاً اینکه از شبکه 2 سراسری و سیمای استانی نیز دو سال متوالی است برنامه های تولیدی مشارکتی ویژه کودکان و نوجوانان بصورت سریال مرتبط با مدیریت مصرف تولید و پخش می گردد.

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
حوزه: 
دسته بندی خبر: 
آب