امروز : ۲۳ مهر, ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۰

اجراي لوله گذار ي اب در شهر گز

با اجراي يك كيلومتر شبكه فاضلاب در ۲ ماهه اول ۹۸ درشهر گز ؛ طول شبكه جمع آوري فاضلاب ۷۱ كيلومتر و جمعيت تحت پوشش شبكه فاضلاب در اين شهر به ۸۱% رسيد كه معادل۵۳۱۸ فقره انشعاب فاضلاب و ۸۱۹۱ واحد مي باشد.گفتني است با اجراي ۸ كيلومتر شبكه در سال ۹۸ كه در دستور كار منطقه مي باشد درصد جمعيت تحت پوشش فاضلاب به ۱۰۰%خواهد رسيد. همچنین درادامه برنامه ريزي تعويض كنتورهاي خراب در شهر گزكه از سال ۹۷ وبا تعداد ۳۰۰ كنتور خراب آغاز گرديد ؛ درخرداد ماه سال ۹۸ تعداد ۳۰ دستگاه كنتور معيوب تعويض گرديد.

۴۳كيلومتر شستشو ولايروبي شبكه فاضلاب شهر گز در سه ماهه اول سال ۹۸

با توجه به برنامه زمان بندي شده منطقه در خصوص شستشوي شبكه فاضلاب شهر گز ، در ۳ماهه اول ۹۸ مقدار۴۳ كيلومتر از شبكه فاضلاب توسط شركت آريا حفار اصفهان شستشو ونخاله ها تخليه وحمل گرديد.با احتساب اين مقدار كيلومتر ۴۳.۵كيلومتر معادل ۴۷% از شبكه شستشو گرديده است.

افزايش وصول مطالبات شهر گز در ارديبهشت ماه سال جاري

با پيگيري وتلاشهاي مستمر امور مشتركين شاهين شهر وپيمانكار وصول مطالبات ، در ارديبهشت ۹۸ در شهر گز  در صد وصولي آب بها پس از كسر ۱۲۵%مي باشد كه از اين ميزان ۴۳% مربوط به وصول بدهيهاي معوقه و۵۷%هم به پرداختيهاي جاري توسط مشتركين اختصاص داشته است.

عمليات سم پاشي ۴۳۵۰منهول فاضلاب شاهين شهر وگز در دوماهه اول سال جاري

۴۳۵۰   منهول فاضلاب منطقه شاهين شهر وگز در دوماهه ابتداي سال جاري سم پاشي  گرديد بمنظور از بين بردن حشرات موذي وبهداشت محيط علاوه بر عمليات سم پاشي منهولهاي فاضلاب شهرهاي شاهين شهر وگز  نسبت به تخليه وانتقال نخاله منهولهاي شبكه فاضلاب اقدامات لازم انجام گرفت

انجام تست وبازبيني دوربين جديد ويدئو متري از شبكه فاضلاب شاهين شهر

بمنظور ارزيابي وخريددوربين ويدئو متري مدل (      z. pipe      ) عمليات تست وبازبيني توسط كارشناسان بهره برداري آبفا منطقه ونماينده شركت تست صنعت  انجام گرديد در اين عمليات از شبكه هاي فاضلاب اصلي خيابانهاي طالقاني ومنتظري شاهين شهر جهت كيفيت ومقايسه با دوربنهاي قديمي تصويري برداري گرديد

پيگيري وانجام مطالعات مربوط به جانمائي وساخت منبع ذخير آب لايبيد

بمنظور انجام مطالعات وجانمائي وساخت منبع آب شهر لايبيد با حضور مهندس شمسائي ومعاونت فني آبفا منطقه مهندس حيدري  از شهر لايبيد بازديد بعمل امدلازم بذكر است  منبع ذخير آب لايبيد از منبع چشمه پير حاجي يكي از منابع تامين آب شهر لايبيد در كنار چاههاي منطقه موته ميباشدهمچنين پيرو تعهد شركت  در جلسه مدير آبفا منطقه با شهردار واعضاء شوراي شهر لايبيد   پيرامون جا نمائي وانجام مطالعات توسط آبفا وسپس ساخت منبع توسط شهرداري وشوراي شهر لايبيد انجام گردد

شستشو ولايروبي ۱۴كيلومتر از شبكه فاضلاب منطقه شاهين شهر وگز

۱۴ كيلومتر از شبكه فاضلاب منطقه شاهين شهر وگز در ارديبهشت  سال ۹۸ توسط اكيپ حوادث منطقه شستشو ولايروبي گرديد بمنظور روان سازي  وجلوگيري از فرسودگي وريزش شبكه فاضلاب عمليات شستشو ولايروبي  با خودرو شستشو وبوسيله دستگاه واتر جت  انجام گرفت در اين عمليات علاوه بر شستشو ولايروبي اقدامات لازم جهت جمع اوري و انتقال نخاله منهولهاي فاضلاب انجام گرفت

صدور۱۴۰۰ فقره اخطار به مشتركين پر مصرف آبفا شاهين شهر

۱۴۰۰ فقره اخطار براي مشتركين پر مصرف در ارديبهشت   ماه ۹۸ توسط امور مشتركين ابفا منطقه شاهين شهر وميمه صادر گرديد در راستاي مدير يت مصرف بهينه اب وبمنظور رعايت الگوي مصرف  ۱۴۰۰ فقره اخطار براي مشتركين پر مصرف شامل كاربريهاي مختلف آموزشي ، اداري ، خدماتي ، مسكوني وتجاري توسط مامورين كنتور نويس  ارسال گرديد

برگزاري جلسه توجيهي استفاده وبكار گيري شيرهاي كم مصرف پدالي در آبفا شاهين شهر

با حضور مديريت آبفا منطقه ،مسئول اختراعات  شاهين شهر ومدير شركت دوستداران ايران زمين جلسه توجيهي  استفاده از شيرهاي كم مصرف پدالي در آبفا شاهين شهر وميمه برگزار گرديد مهندس خليلي استفاده از چنين شيرهاي را در راستاي مديريت مصرف بهينه اب عنوان نمود وبا توجه به افزايش  بارنده گيهاي اخير اشاره به كلامي از پيامبر  نمودند  كه آب را نبايد اسراف كنيم حتي اگر كنار نهر آب باشيم در ادامه اين نشست مسئول  اختراعان شاهين شهر كاهش قطعي ۷۵ در صدي اب ، جلوگيري از بيماريهاي واگير دار وجلوگيري از هدر رفتن غير عمدي آب و.....را از مزياي استفاده از اين شيرها بيان نمودند

جواب گوئي ۲۵۰ مورد مراجعات ميز خدمت آبفا شاهين شهر در ماههاي ابتداي سال جاري

حدود ۲۵۰ مورد مراجعات مردمي ميز خدمت آبفا شاهين شهر در ابتداي ماههاي سال جاري توسط مسئول مربوطه پاسخ داده شد از اين تعداد مراجعات سوالات  در زمينه هاي مختلف شامل اخطاريه هاي قطع ، رقم قبوض آبهاء ، درخواستهاس نصب انشعاب آب وفاضلاب ، جابجائي وشكستگي كنتور ولوله گذاريهاي فرعي واسفالت معابر بود كه با پيگيريهاي وتوضيحات لازم توسط  مسئول ميز خدمت باعث رضايتمندي ارباب رجوع گرديد

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو