امروز : ۲۸ مرداد, ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۵

برگزاري اولين برنامه راديويي جاري حيات ۶ در آب و فاضلاب منطقه ۲ اصفهان

اولين  برنامه راديويي جاري حيات  ۶ در سال ۹۸  با حضور گويندگان راديويي ، مدير آب و فاضلاب منطقه ۲ و كارشناسان خانه فرهنگ شركت آب و فاضلاب استان اصفهان برگزار گرديد.اين برنامه با حضور مردم و مسئولين ازجمله ، حجت الاسلام حاج آقا  موسوي  رئيس امور مساجد ناحيه ۵ اصفهان  ،مسئول حراست  و كارشناس روابط عمومي  آموزش و پرورش ناحيه ۳ ، معتمدين محلي ، مديرو  جمعي از دانش آموزان دبيرستان پسرانه ماندگار سعدي  و دانشجويان دانشگاه فني دخترانه سپاهان شهر و مشتركين كم مصرف منطقه ۲  برگزار گرديد.در ابتدا رحيمي  مدير آب  و فاضلاب منطقه ۲  ضمن خوش آمد گويي به  دست اندر كاران برنامه راديويي جاري حيات

تقدير ازآقاي مهندس امير حسين رحيمي مدير آبفا منطقه ۲ توسط فرمانده مركز آموزش شهيد وطنپور هوا نيروز اصفهان

 جناب  سرهنگ خلبان ستاد فريدون خسروي فرمانده مركز آموزش شهيد  وطنپور هوا نيروز اصفهان با ارسال لوح سپاس  از خدما ت جناب آقاي مهندس امير حسين رحيمي  مدير آبفا منطقه ۲ اصفهان  تقدير وتشكر بعمل آوردند در متن لوح آمده  ايران اسلامي به داشتن مردان بزرگ فداكار و سخت كوشي همچون جنابعالي كه واژه هايي چون وظيفه شناسي و مسئوليت پذيري رامعنا بخشيده  و با تلاش و ايثار  خالصانه و خاشعانه خود آوازه نظام  مقدس جمهوري اسلامي ايران را بر صفحات زرين تاريخ بشريت حك نموده ايد افتخار مي كند واز همكاري صميمانه و تلاش ارزشمند شما با مركز آموزش شهيد وطن پور تقدير و تشكر نموده است .

 

تعويض ۱۶۳ كنتور خراب آب در فرودين ماه ۱۳۹۸ در آبفا منطقه ۲

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه ۲ درفرودين ماه  سال ۹۸ تعداد  ۱۶۳ عدد كنتور خراب و فرسوده درسايزهاي ۲/۱ اينچ ،۴/۳ و ۱ اينچ تعويض شده اند. اين تعداد كنتورهاي معيوب و خراب شامل مسكوني ، تجاري ، خدماتي ، عمومي اداري است كه مربوط به حوزۀ آبفا منطقه ۲ مي باشند، به همين منظوركنتورهاي جديد به علت قديمي بودن و شكستگي با كنتورهاي قديم جايگزين شدند.

شناسايي وكشف انشعاب غير مجازدر محله فيزادان ، منطقه ۲ اصفهان

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه ۲ ، واحد بهره برداري  منطقه اقدام به كشف ۴ فقره انشعاب غير مجاز گرديد.با ادامه و پيمايش انشعابات باغات در محدوده منطقه ۲  ، در فيزادان  كوچه باغ برج  ۴ فقره انشعاب غير مجاز  ۳ / ۴ شناسايي و جمع اوري گرديد و پرونده شخص متخلف جهت تعيين جريمه به ستاد ارسال گرديد.همچنین توسط واحد بهره برداري  منطقه، ۲ فقره انشعاب غير مجاز كشف گرديد.با ادامه و پيمايش انشعابات باغات در محدوده منطقه ۲  ، درردان  كوچه ياس۶،  ۲ فقره انشعاب غير مجاز  ۴/۳ شناسايي و جمع اوري گرديد و پرونده شخص متخلف جهت تعيين جريمه به ستاد ارسال گرديد

 

شستشوي بيش از ۲۲ كيلومترشبكه فاضلاب در آبفا منطقه۲

به گزارش روابط عمومي آبفاي منطقه ۲ واحد بهره برداري منطقه درفروردين  ماه سال جاري بيش از۲۲ كيلومتر شستشوئي شبكه فاضلاب انجام داده است.اين عمليات به منظور جلوگيري از گرفتگي ورفع انسداد شبكه فاضلاب در منطقه با تخليه منهولها ، وشستشوبا دستگاه واتر جت وتانكر شستشوي صورت گرفته است.

۳۳۰ مترعمليات اصلاح شبكه آب ،در اسفند ماه سال ۹۷ در منطقه ۲

  به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه ۲ ، دراسفند ماه  سال۹۷ اين منطقه ۳۳۰ مترعمليات اصلاح شبكه آب توسط واحد مهندسي و توسعه و بهره برداري آبفا منطقه  انجام شد. عمليات اصلاح شبكه آب به طول۳۳۰  متراز جنس لوله پلي اتيلن به قطر ۲۰۰ ميليمتر  و قطر ۱۱۰ ميليمتر و به عمق ۲۰/۱ متر توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه ۲  انجام شده است . اين عمليات  اصلاح شبكه آب به منظور آبرساني به مشتركين منطقه  صورت مي گيرد.

بيش از ۲۵۷۰ مترعمليات اصلاح شبكه آب ،در ۱۲ ماه سال ۹۷ در منطقه ۲

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه ۲ ، در۱۲ ماه  سال۹۷ بيش از۲۵۷۰ مترعمليات اصلاح شبكه آب توسط واحد مهندسي و توسعه و بهره برداري آبفا منطقه  انجام شد. عمليات اصلاح شبكه آب به طول۲۵۷۱  متراز جنس لوله پلي اتيلن به قطر ۲۰۰ ميليمتر  و قطر ۱۱۰ ميليمتر و به عمق ۲۰/۱ متر توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه ۲  انجام شده است . اين عمليات  اصلاح شبكه آب به منظور آبرساني به مشتركين منطقه  صورت مي گيرد.و آبفا منطقه ۲ در سال ۹۷ عمليات توسعه شبكه آب   به طول ۳۲۳۰ متراز جنس لوله  پلي اتيلن به قطر ۲۰۰و قطر ۱۱۰ ميليمتردرعمق ۲۰/۱ متر توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه ۲  انجام شد.

۴۶۱۰ متر اصلاح شبكه فاضلاب در۱۲ ماه سال ۹۷ در منطقه ۲

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه ۲  در سال ۹۷ عمليات اصلاح شبكه فاضلاب در محدوده منطقه    توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه ۲ انجام شد. اين عمليات به طول ۴۶۱۰ مترازجنس لوله پلي اتيلن به قطرهاي ۲۵۰و۳۰۰و ۶۰۰ ميليمترصورت گرفت. شايان ذكر است اين اقدام به منظور فرسوده بودن شبكه فاضلاب و انسداد از هرگونه حادثه انجام شده است.و دراسفند  ماه سال ۹۷ عمليات اصلاح شبكه فاضلاب در محدوده منطقه    توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه ۲ انجام شد. اين عمليات به طول ۲۲۰ مترازجنس لوله پلي اتيلن به قطرهاي ۲۵۰و۳۰۰و ۶۰۰ ميليمترصورت گرفت.

تعويض ۲۴۶۱ كنتور خراب آب در ۱۲ ماه ۱۳۹۷ در آبفا منطقه ۲

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه ۲ در سال ۹۷ تعداد  ۲۴۶۱ عدد كنتور خراب و فرسوده درسايزهاي ۲/۱ اينچ ،۴/۳ و ۱ اينچ تعويض شده اند. اين تعداد كنتورهاي معيوب و خراب شامل مسكوني ، تجاري ، خدماتي ، عمومي اداري است كه مربوط به حوزۀ آبفا منطقه ۲ مي باشند، به همين منظوركنتورهاي جديد به علت قديمي بودن و شكستگي با كنتورهاي قديم جايگزين شدند.همچنین در طی این مدت آبفا منطقه ۲ اقدام به واگذاري انشعاب فاضلاب به مشتركين متقاضي نموده است كه تعداد ۴۱۸  انشعاب فاضلاب پس از بازديد هاي بعمل آمده به مشتركين منطقه واگذار شده است.

شستشوي۵۲۵ كيلومترشبكه فاضلاب در۱۲ ماه سال۹۷ ، آبفا منطقه۲

به گزارش روابط عمومي آبفاي منطقه ۲ واحد بهره برداري منطقه در ۱۲ ماه سال۹۷ در محدوده  منطقه دو ،۵۲۵   كيلومتر شستشوئي شبكه فاضلاب انجام داده است.اين عمليات به منظور جلوگيري از گرفتگي ورفع انسداد شبكه فاضلاب در منطقه با تخليه منهولها ، وشستشوبا دستگاه واتر جت وتانكر شستشوي صورت گرفته است.همچنین واحد بهره برداري منطقه دراسفند  ماه سال۹۷ در محدوده  منطقه دو ،۳۵  كيلومتر شستشوئي شبكه فاضلاب انجام داده است.اين عمليات به منظور جلوگيري از گرفتگي ورفع انسداد شبكه فاضلاب در منطقه با تخليه منهولها ، وشستشوبا دستگاه واتر جت وتانكر شستشوي صورت گرفته است  ونیز عمليات همسطح سازي دريچه هاي منهول 

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو