امروز : ۷ فروردين, ۱۳۹۸ - ۰۳:۲۲

برگزاری جشنوارتجلیل ازبرگزیدگان مسابقه نقاشی دراسفند۹۷

درسالن آموزش وپرورش زرین شهرموضوع برگزیدگان  دومین جشنواره مسابقه نقاشی آب=زندگی، همایشی جهت تجلیل از۵دانش آموزابتدائی و۵دانش آموزراهنمائی به همراه اولیای دانش آموزان، تشکیل شد.دراین جلسه بیکیان مدیرآبفالنجان ضمن سخنرانی درخصوص مصرف بهینه آب،ازبچه هاخواست درخانه تکانی مواظب مصرف آب باشند،۱۰جایزه به برندگان اهداکرد.

انجام آزمایش میکروبی آب درشهرهای زرین شهر-سده-ورنامخواست-چمگردان-چرمهین -باغبادران وزاینده رود

دراسفندماه ۹۷درآزمایشگاه آبفامنطقه لنجان بیش ازهفتاد موردآزمایش میکروبی درشهرهای زرین شهر-سده-ورنامخواست-چمگردان-چرمهین -باغبادران وزاینده رودانجام شده است.انجام۲۰۰موردکلرسنجی شهرزین شهر و۳۰موردآزمایش میکروبی آزازشهرمبارکه و۱۷موردآزمایش میکروبی آب برای شهرفولادشهرونظارت کارشناس آزمایشگاه برمخازن چاه ها وتاسسات آبرسانی آبفامنطقه لنجان.قابل توجه است که چندین سال آبفامنطقه لنجان درخصوص بهبودروند آزمایش میکروبی آب دوشهرفولادشهرومبارکه همکاری لازم رادارد.

كاشت درخت درتصفيه خانه فاضلاب زرين شهر

دراسفندماه ۹۷تعداد۱۶۰۰اصله درخت ، زبان گنجشک ،اقاقیا،زیتون تلخ،کاج تهران،توت زینتی(نر)کاشته شده است.این عمل خداپسندانه جهت پالایش وتصفیه هوای منطقه لنجان باهمکاری منابع طبیعی وآبخیزداری  لنجان انجام شده است.ضمنا در۱۵اسفندماه ۹۷ روزدرختکاری بیکیان چند اصله درخت درتصفیه خانه فاضلاب زرین شهرکاشته شد.

جایگزینی ونصب وراه اندازی دستگاه UVدرتصفیه خانه فاضلاب باغبادران

جایگزینی ونصب وراه اندازی دستگاه UVدرتصفیه خانه فاضلاب باغبادران به منظورحذف کامل میکروارگانیسم های بیماری زا ازپساب خروجیتصفیه خانه باهزینه ا ی بالغ بر۵۰میلیون تومان ازمحل جاری پرداخت شده است.

تعمیروبازسازی دودستگاه گریبکس تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر

دراسفندماه جاری بهره برداری آبفالنجان اقدام به تعمیروبازسازی دودستگاه گریبکس های هوادهی ثابت لاگن هوادهی شرقی تصفیه خانه فاضلاب زرین شهرونصب وراه اندازی آنها کرد.این کارجهت افزایش میزان DOوهمچنین افزایش حداکثری راندمان تصفیه خانه انجام شده است وهزینه ای بالغ برهفت میلیون تومان ازمحل جاری پرداخت شده است.

برگزاری اولین جلسه فرهنگی باموضوع شخصیت شناسی واحکام اداری

اولین جلسه فرهنگی آبفالنجان باحضورمدیرشورای فرهنگی ودینی شرکت وجمع کثیری ازکارکنان آبفالنجان درسالن اجتماعات تشکیل شد.دراین جلسه احکام شرعی استفاده ازوسائل اداری ،احکام حد انجام کارهای شخصی واستراحت دروقت اداری ومصادیق آن درسطح سازمان،همچنین ارزیابی شخصیت رفتاری افرادوچگونگی مقابله باکاستی های آن ،بیانات مبسوطی راارائه نمودند.

بازسازی اصلاح وتعمیراساسی یک دستگاه لجن کش ۴۵کیلووات مستعمل درتصفیه خانه فاضلاب زرین شهر

دراسفندماه ۹۷بهره برداری آبفا لنجان بازسازی اصلاح وتعمیراساسی یک دستگاه لجن کش ۴۵کیلووات ۱۰اینچ  مستعمل، به منظورنصب درایستگاه پمپاژورودی تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر،انجام داده است.این  عملیات مخصوصا درمواقع بحران وبارندگی وعدم پس زدگی شبکه واستفاده بهینه ازمنابع موجودوعدم وابستگی کشوربه واردات تجهیزات  انجام شده است است.برای اینکارهزینه ای بالغ بر۱۱میلیون تومان ازمحل فولادتامین شده است.

بازدیداززمینهای کشاورزی تملک طرح فاضلاب شهرزاینده رود

در۱۴اسفند۹۷بیکیان مدیرآبفامنطقه لنجان اززمینهای کشاوزری شهرزاینده رودمحله کله مسلمان بازدیدکرد.که جهت خرید زمینهای کشاورزی برای اجرای طرح جمع آوری فاضلاب باکشاورزان تعامل کردندو این بازدیدباعث تسریع درروند لوله گذاری ها دراین منطقه خواهدشد.

اجرای موفق پروژه تحلیل شبکه آب باغبادران

درراستای طرح هوشمندسازی ومدیریت بهینه تاسیسات آب شرب ،فازاول پروژه تحلیل شبکه آب شرب شهرباغبادران باموفقیت اجراگردید.این طرح درسه مرحله به ترتیب برداشت میدانی توزیع آب ،وروداطلاعات توصیفی ومکانی به نرم افزار واتر جیمز وتحلیل شاخص های فشار شبکه ومقدارجریان به انجانم رسید.دراین پروژه پس ازجانمائی محل نصب شیرهای فشارشبکه شهر ازده اتمسفر به پنج اتمسفرکاهش یافت،که این کاربیش از۷۰درصدازحوادث شبکه توزیع محله ملک آباد کاهش یافت ودرادامه این طرح نصب دودستگاه شیرفشارشکن وایجاد دو زون جدیدمحله باغبادران دردستورکارقرارگرفت.

اجرای عملیات تخلیه لاگن ته نشینی غربی تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر

دراسفندماه جاری بهره برداری آبفامنطقه لنجان اقدام به اجرای عملیات تخلیه لاگن ته نشینی غربی تصفیه خانه فاضلاب زرین شهرپس ازچندسال ازفعالیت  به منظورلایروبی وافزایش راندمان حذف آلاینده هاانجام شده است وعوامل منطقه درحال حاضرهم مشغول تخلیه لجن ازلاگن میباشند.

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو