امروز : ۲ بهمن, ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۰

اجراي ۶۴۰ متر شبكه فرعي فاضلاب خيابان شريعتي شهر نجف آباد

عمليات اجراي بخشي از شبكه فرعي فاضلاب خيابان شريعتي نجف آباد  به پايان رسيد به گزارش واحد فني مهندسي آبفا منطقه نجف آباد اجراي عمليات لوله گذاري فرعي فاضلاب كوچه  سلمان فارسي - رحيمي  - مودت و اناري در خيابان شريعتي  شهر نجف آباد  به طول  ۶۴۰ متر با قطر  ۲۰۰ و ۲۵۰ ميلي متري پلي اتيلن به اتمام رسيد و بعد از انجام مراحل شتشو آماده  بهره برداري و واگذاري بيش از ۶۰ انشعاب فاضلاب گرديد  اين پروژه  در ادامه مرحله دوم اجراي شبكه گذاري  فاضلاب نجف آباد ( خيابان شيخ بهايي شمالي تا خيابان كشاورز در غرب و از  شمال خيابان شريعتي تا خيابان امام ) به  طول كلي ۱۲۵۰۰ متر با اقطار (۲۵۰-۲۰۰) با هزي

كشف و شناسايي سه رشته انشعاب آب با قطر ۱/۲ اينچ غير مجاز در نجف آباد

سه رشته انشعاب آب ۱ / ۲ اينچ غير مجاز در شهر نجف آباد كشف و جمع اوري گرديد به گزارش روابط عمومي و امور مشتركين منطقه با اطلاع رساني مردمي و تلاش مروجين اكيپ حوادث  و تعميرات امور بهره برداري منطقه  سه  رشته انشعاب آب  غير مجاز ۱ / ۲ اينچ با كاربري مسكوني در شهر نجف آباد كه به صورت سه راهي به انشعاب رسمي و غير رسمي وصل شده بود كشف و با هماهنگي نيروي انتظامي نسبت به جمع آوري آنها اقدام و متخلف جهت بررسي  خسارات و تعيين جريمه برداشت غير مجاز  برابر مقررات شركت به امور مشتركين معرفي شد.

عمليات نصب ۲۵۴۵ رشته انشعاب آب و فاضلاب در منطقه نجف آباد انجام شد

از ابتداي سال جاري تا آذر ماه ۱۳۹۷طي نه ماه تعداد  ۲۵۴۵ رشته انشعاب آب و فاضلاب در منطقه نجف آباد نصب شد  به گزارش امور بهره برداري منطقه عمليات نصب ۲۵۴۵ رشته انشعاب آب و فاضلاب در شهر هاي نجف آباد ، دهق ، گلدشت ، كهريزسنگ ، علويجه و جوزدان طي نه ماه سال جاري  شامل  تعداد ۱۳۳۰ رشته  انشعاب آب و ۱۲۱۵ رشته انشعاب فاضلاب انجام شد و جمعيتي بيش از ۵۰۰۰ نفر از آب شرب سالم و بهداشتي بهره مند شدند.

افزايش ۲۴ درصدي تعويض كنتور هاي خراب و فرسوده طي نه ماهه ۱۳۹۷ در منطقه نجف آباد

طي نه ماه سال ۱۳۹۷تعداد ۱۷۷۳ مورد كنتور خراب و فرسوده در منطقه نجف اباد تعويض گرديد  به گزارش روابط عمومي و امور مشتركين منطقه در راستاي كنترل و شفاف سازي مصارف حقيقي مشتركين كم مصرف و پر مصرف و مديريت مصارف خانگي و غير خانگي ، تعويض كنتور هاي خراب و معيوب بخصوص كم مصرف در دستور كار قرار گرفت و با برنامه ريزي و بررسي مصارف نسبت به تعويض ۱۷۷۳ مورد كنتور هاي معيوب و فرسوده طي نه ماهه سال ۱۳۹۷ در منطقه نجف آباد ( شهرهاي نجف آباد - دهق - علويجه - گلدشت - كهريزسنگ و جوزدان ) اقدام شد كه نسبت به سال گذشته با ۴۲۸ مورد بيش از ۲۴ درصد رشد داشته است.

با رشد ۹ درصدي تعداد ۱۶۹۱ انشعاب فاضلاب طي نه ماهه سال ۱۳۹۷در منطقه نجف آباد واگذار گرديد

بارشد نه درصدي بيش از ۱۶۹۱ انشعاب فاضلاب طي نه ماهه سال ۱۳۹۷ در منطقه نجف آباد واگذار گرديد به گزارش روايط عمومي و امور مشتركين منطقه با ارائه تسهيلات در واگذاري انشعاب فاضلاب در راستاي تكريم ارباب رجوع و فراهم كردن زمينه فروش انشعاب فاضلاب طي نه ماهه سال ۱۳۹۷بيش از ۱۶۹۱ رشته انشعاب فاضلاب در نجف آباد و شهرك يزدانشهر وصل شد كه رشدي ۹ درصدي به نسبت سال قبل داشته و در مجموع بيش از ۱۱۴۷۵ انشعاب فاضلاب از سال ۱۳۹۲ تاكنون واگذار شده است.

طي سه ماهه سوم سال ۱۳۹۷ مصرف سرانه آب خانوار در منطقه نجف آباد بيش از ۱۹ درصد كاهش يافت

با تداوم تلاش كميته مروجين سازگاري با كم آبي و اقدامات ميداني ، مصرف سرانه مشتركين آب  منطقه نجف آباد بيش ۱۹ درصد كاهش يافت .  به گزارش روابط عمومي و امور مشتركين منطقه با تداوم فعاليت هاي مروجين و تداوم برگزاري كلاس هاي اموزشي مديريت مصرف آب در مساجد ، آموزشگاهها ،  مدارس ، كارخانجات ، بيمارستانها و كارگاهها و ديگر اماكن و همچنين برگزاري جلسه با مشتركين پر مصرف درراستاي سازگاري با كم آبي و صدور اخطار قطع آب براي مشتركين پر مصرف و منع فروش انشعاب آب به مكانهاي داراي ساخت  وساز ، مصرف سرانه خانوار در سه ماهه سوم  سال ۱۳۹۷ ( مهر - آبان - آذر ) بيش از ۹۹۸۲۱۳ متر مكعب به نسبت سال قبل

عمليات لوله گذاري فرعي فاضلاب بلوار شهيد آيت جنوبي و شهدا نجف آباد به اتمام رسيد

عمليات لوله گذاري فرعي فاضلاب خيابان شهدا غربي و  بلوار شهيد آيت نجف آباد  به پايان رسيد به گزارش واحد فني مهندسي آبفا منطقه نجف آباد اجراي شبكه فرعي فاضلاب بلوار شهيد آيت جنوبي و شهدا شهر نجف آباد به طول ۱۰۰۸ متر با قطر ۲۰۰ ميلي متري پلي اتيلن به اتمام رسيد و بعد از انجام مراحل شتشو آماده  بهره برداري و واگذاري بيش از ۹۰ انشعاب فاضلاب گرديد  اين پروژه  در ادامه اجراي شبكه گذاري  فاضلاب نجف آباد ( خيابان شيخ بهايي شمالي تا خيابان كشاورز در غرب و از  شمال خيابان شريعتي تا خيابان امام ) به  طول كلي ۱۲۵۰۰ متر با اقطار (۲۵۰-۲۰۰) با هزينه اي بالغ بر ۲۰ ميليارد ريال در دستور اجرا قراردا

عمليات اجراي ۵۸۰ متر شبكه فرعي فاضلاب انتهاي خيابان شريعتي نجف اباد به اتمام رسيد

عمليات شبكه گذاري فرعي فاضلاب در قسمت غربي خيابان شريعتي نجف آباد  به پايان رسيد به گزارش واحد فني مهندسي آبفا منطقه نجف آباد اجراي لوله گذاري فرعي فاضلاب كوچه سلمان فارسي و كوچه صالح و فرعي  هاي آن قسمت غربي خيابان شريعتي  شهر نجف آباد  به طول ۵۸۰ متر با قطر ۲۵۰ ميلي متري پلي اتيلن به اتمام رسيد و بعد از انجام مراحل شتشو آماده  بهره برداري و واگذاري بيش از ۲۰ انشعاب فاضلاب گرديد  اين پروژه  در ادامه اجراي شبكه گذاري  فاضلاب نجف آباد ( خيابان شيخ بهايي شمالي تا خيابان كشاورز در غرب و از  شمال خيابان شريعتي تا خيابان امام ) به  طول كلي ۱۲۵۰۰ متر با اقطار (۲۵۰-۲۰۰) با هزينه اي بالغ

برگزاری كارگاه مقابله با آتش سوزي و اطفاءحريق در آبفا منطقه نجف آباد

كارگاه آموزشي اطفاء حريق و كاهش آسيب در آبفا منطقه نجف آباد تشكيل شد به گزارش روابط عمومي منطقه در راستاي فراگيري آموزشهاي پيشگيرانه و مقابله با حوادث و بلاياي غير مترقبه و به منظور كاهش آسيب پذيري افراد ، اماكن ، تجهيزات و خسارات جاني و مالي ، كارگاه اموزش مقابله با آتش سوزي و اطفاء حريق در آبفا نجف آباد توسط يكي از كارشناسان آتش نشاني شهرداري و با حضور جمعي از پرسنل برگزار گرديد در اين جلسه ابتدا آموزشهاي لازم در خصوص انواع آتش - روش هاي خاموش كردن و انواع كپسول هاي اطفاء حريق ارائه شد سپس مانور عمليات خاموش كردن آتش در محوطه اداره انجام شد.

اجراي عمليات اتصال كلكتور اصلي قسمت شرقي شهر نجف آباد به تصفيه خانه فاضلاب نجف آباد

عمليات اتصال كلكتور اصلي فاضلاب قسمت شرقي نجف اباد به كلكتور تصفيه خانه فاضلاب شروع شد به گزارش امور فني مهندسي منطقه ، عمليات اتصال كلكتور انتقال فاضلاب قسمت شرقي شهر نجف آباد به كلكتور فاضلاب تصفيه خانه فاضلاب اين شهر  در ميدان شهدا (انتهاي بلوار آيت اله طالقاني تا ابتداي جاده شهر جوزدان ) به طول ۵۰۰ متر با قطر ۱۰۰۰ ميلي متري ، جنس لوله پلي اتيلن بصورت تنفسي و تونلي شروع شد با اجراي و تكميل و بهره برداري اين كلكتور ، شبكه هاو انشعابات فاضلاب در زون شرقي در مدار واگذاري و نصب قرار گرفته و بيش از ۵۰درصد فاضلاب شهر نجف آباد به تصفيه خانه فاضلاب  هدايت خواهد شد .اين پروژه طي قرار دا

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو